S Alfamirou zatoužíte stavět

- příprava staveb

- zajištění stavebního povolení

- autorský dozor

- technický dozor investora