S Alfamirou zatoužíte stavět

 

Aktualita

EKIS - bezplatné energetické poradenství pro veřejnost, samosprávy a podniky

Bezplatná poradna v široké oblasti energetiky a energií v rámci zvyšování energetické účinnosti, úspor. Informovat a radit v konkrétních případech v rozsahu zaměřeném na základní parametry a základní směry úspory energií ( plyn, elektrická energie apod. )

 

 

 

  - provádění pozemních staveb, jejich změn a odstraňování

  - projektová činnost v oblasti pozemních staveb

  - inženýrská činnost v oblasti pozemních staveb

  - rozpočty staveb

  - průkazy energetické náročnosti budov - PENB

  - autorský a technický dozor staveb

 

 

 

  •